Ծառայություններ

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա

Այն իր ենթաբաժիններով ընդգրկում է գրեթե բոլոր օրգան համակարգերը։ Կատարվում են վասկուլյար (անոթային) և միջմաշկային ինտերվենցիոն ռադիոլոգիական միջամտություններ։

Հիմնական ծառայություններ

 • Լեղուղիների ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա
 • Ուռուցքային օջախների աբլյացիա
 • Ուռուցքային օջախների բիոպսիա
 • Թարախակույտերի դրենավորում
 • Վահանաձև գեղձի հանգույցների աբլյացիա
 • Լեղուղիների ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա
 • ա

 • Ուռուցքային օջախների աբլյացիա
 • ա

 • Ուռուցքային օջախների բիոպսիա
 • ա

 • Թարախակույտերի դրենավորում
 • ա

 • Վահանաձև գեղձի հանգույցների աբլյացիա
 • ա

ա

ա

ա

ա

ա

Թիմ

Wigmore Clinic-ում աշխատում են բժշկության ոլորտի լավագույն ու փորձառու մասնագետները: Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի բաժինն են ներկայացնում հետևյալ բժիշկները:

Զորի Մադոյան

Մասնագիտություն

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգ

Արամայիս Գալումյան

Մասնագիտություն

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգ

Քո ուղին


Հայաստան, Երևան
56 Պուշկինի փողոց
http://www.wigmoreclinic.am info@wigmoreclinic.am

Երկուշաբթի - Ուրբաթ
08:30 - 17:30