Ծառայություններ

Ողնաշարի վիրաբուժություն

Կիրառվում են ինչպես բնածին այնպես էլ իդիոպաթիկ դեֆորմացիոաների շտկման ժամանակակից մեթոդներ։ Ողնաշարաբանության բաժինը պարբերաբար համագործակցում է արտերկրի գործընկեր մասնագետների հետ, կատարում համատեղ վիրահատություններ։

Հիմնական ծառայություններ

Ողնաշարաբանության բաժինն զբաղվում է հետևյալ հիվանդությունների բուժմամբ։

  • Բնածին և ձեռքբերովի դեֆորմացիաների կոնսերվատիվ բուժում
  • Բնածին և ձեռքբերովի դեֆորմացիաների վիրահատական միջամտություններ
  • ողնաշարի շրջանի և նյարդարմատային ցավերի կոնսերվատիվ բուժում
  • Բնածին և ձեռքբերովի դեֆորմացիաների կոնսերվատիվ բուժում
  • Կիրառվում են ինչպես գիպսային, այնպես էլ պլաստիկե կորսետներով դեֆորմացիաների կառավարում, շտկում

  • Բնածին և ձեռքբերովի դեֆորմացիաների վիրահատական միջամտություններ
  • Դեֆորմացիաների շտկում՝ մետաղական կոնստրուկցիաների օգնությամբ, բնածին դեֆորմացիաների պարագայում՝ լրացուցիչ կիսաողերի հեռացում, մետաղական կոնստրուկցիաներով ֆիքսացիա և դիստրակցիոն համակարգերի կիրառում՝ աճող ողնաշարային խնդիրների կառավարման նպատակով

  • ողնաշարի շրջանի և նյարդարմատային ցավերի կոնսերվատիվ բուժում
  • Թվարկվածներից զատ՝ կատարվում է նաև ողնաշարի շրջանի և նյարդարմատային ցավերի կոնսերվատիվ բուժում

Կիրառվում են ինչպես գիպսային, այնպես էլ պլաստիկե կորսետներով դեֆորմացիաների կառավարում, շտկում

Դեֆորմացիաների շտկում՝ մետաղական կոնստրուկցիաների օգնությամբ, բնածին դեֆորմացիաների պարագայում՝ լրացուցիչ կիսաողերի հեռացում, մետաղական կոնստրուկցիաներով ֆիքսացիա և դիստրակցիոն համակարգերի կիրառում՝ աճող ողնաշարային խնդիրների կառավարման նպատակով

Թվարկվածներից զատ՝ կատարվում է նաև ողնաշարի շրջանի և նյարդարմատային ցավերի կոնսերվատիվ բուժում

Թիմ

Wigmore Clinic-ում աշխատում են բժշկության ոլորտի լավագույն ու փորձառու մասնագետները: Ողնաշարի վիրաբուժության բաժինն են ներկայացնում հետևյալ բժիշկները:

Արա Անթառանյան

Մասնագիտություն

Ողնաշարաբան

Քո ուղին


Հայաստան, Երևան
56 Պուշկինի փողոց
http://www.wigmoreclinic.am info@wigmoreclinic.am

Երկուշաբթի - Ուրբաթ
08:30 - 17:30